Rinnande ögon

Har du Rinnande ögon?

Rinnande ögon är ett vanligt problem som drabbar människor i alla åldrar. Det är ett tillstånd där ögonen producerar överflödigt tårar, vilket kan leda till obehag, irritation och i vissa fall till och med synproblem. Det finns många orsaker till rinnande ögon och det är viktigt att identifiera orsaken för att kunna behandla problemet effektivt.

En av de vanligaste orsakerna till rinnande ögon är allergi. När kroppen utsätts för allergener, såsom pollen, damm eller djurhår, kan ögonen reagera genom att producera tårar som en försvarsmekanism. Andra orsaker till rinnande ögon kan vara infektioner, ögonirritation, blockering av tårkanalen eller problem med ögonlocken.

Symptomen på rinnande ögon kan variera beroende på orsaken. Generellt kan det orsaka rodnad, svullnad, klåda och en brännande känsla i ögonen. Ögonlocken kan också bli inflammerade och det kan bli svårt att öppna eller stänga ögonen. En del människor kan också uppleva dimsyn eller suddig syn.

Detta hjälper mot Rinnande ögon

För att behandla rinnande ögon kan man använda sig av ögondroppar eller ögonsalvor. Hylo Ögonvård är ett ledande varumärke inom ögonsjukvård och tillhandahåller ett brett sortiment av produkter för att behandla olika ögonproblem, inklusive rinnande ögon. Hylos ögondroppar är formulerade för att återfukta och lindra ögonen samtidigt som de skyddar mot ytterligare irritation.

Lindrar trötta, irriterande och röda ögon
Smörjer torra och trötta ögon
Vårdande kombinationsdroppe
Intensivt smörjande droppar vid torra ögon

Förebygg trötta svidande ögon

Vad är rinnande ögon och vad orsakar det?

En annan produkt från Hylo Ögonvård är Hylo-Gel, som är en gel som är särskilt utformad för att återfukta ögonen vid torra ögon. Gelén kan också användas för att behandla rinnande ögon genom att hjälpa till att lindra irritation och minska inflammation. För personer som lider av allergi kan Hylo Dual vara en effektiv lösning. Denna produkt kombinerar två aktiva ingredienser för att behandla allergiska reaktioner och lindra ögonirritation, inklusive rinnande ögon. Hylo Dual är också utformad för att återfukta ögonen och skydda mot ytterligare irritation.

För att maximera effekten av Hylo Ögonvård produkter är det viktigt att följa instruktionerna noggrant. Användning av droppar eller gel på fel sätt kan leda till biverkningar eller minska produktens effektivitet. Det är också viktigt att undvika överanvändning av ögondroppar eller gel, eftersom det kan leda till överdriven tårvätska. Slutligen, om rinnande ögon fortsätter att vara ett problem, eller om symptomen blir allvarligare, är det viktigt att konsultera en läkare. En läkare kan hjälpa till att identifiera orsaken till rinnande ögon och föreslå andra behandlingsalternativ som kan vara mer lämpliga för den enskilda personen. Det kan också vara lämpligt att genomgå en ögonundersökning för att utesluta eventuella underliggande ögonsjukdomar.

De vanligaste symptomen vid rinnande ögon

För att förebygga rinnande ögon kan man undvika exponering för allergener och irriterande ämnen, använda ögonskydd när man utsätts för kraftiga vindar eller starkt solljus och undvika överanvändning av kontaktlinser. Det är också viktigt att hålla ögonen rena genom att tvätta dem regelbundet och undvika att gnugga ögonen, eftersom det kan irritera ögonen och förvärra problemet. Sammanfattningsvis är rinnande ögon ett vanligt problem som kan orsakas av olika faktorer, inklusive allergi, infektioner eller blockering av tårkanalerna. Hylo Ögonvård produkter kan hjälpa till att lindra symptomen och behandla rinnande ögon genom att återfukta ögonen och skydda mot ytterligare irritation. Det är viktigt att följa instruktionerna noggrant och undvika överanvändning av droppar eller gel. Om symptomen fortsätter eller blir allvarligare, är det viktigt att konsultera en läkare för att få rätt behandling.

Hur behandlar man rinnande ögon?

Utöver ögondroppar och geler finns det andra behandlingsalternativ mot rinnande ögon som kan vara lämpliga beroende på orsaken till problemet. Till exempel kan personer med blockering av tårkanalerna behöva genomgå en kirurgisk procedur för att öppna kanalen och återställa normal tårvätskaflöde. Personer med kroniskt torra ögon kan behöva använda sig av speciella kontaktlinser eller andra medicinska apparater för att återfukta ögonen och minska inflammationen.

Kan allergier orsaka rinnande ögon?

För personer med allergiska reaktioner som orsakar rinnande ögon, kan allergimedicin vara en effektiv behandling. Antihistaminer kan hjälpa till att lindra allergiska reaktioner och minska inflammationen i ögonen, vilket minskar tårproduktionen. Immunoterapi, eller allergivaccin, kan också vara en effektiv behandling för personer med allvarlig allergi, där kroppen gradvis utsätts för allergener för att minska immunsystemets reaktion.

I vissa fall kan ändringar i livsstilen också hjälpa till att minska symptomen av rinnande ögon. Att undvika rökning och exponering för starka kemikalier kan minska risken för irritation i ögonen. Ändringar i kost och kosttillskott kan också bidra till att minska inflammationen och förbättra ögonhälsan. Att få tillräckligt med sömn och att undvika stress kan också bidra till att minska inflammationen och minska risken för ögonproblem.I slutändan är det bästa sättet att behandla rinnande ögon att först identifiera orsaken till problemet och sedan följa en lämplig behandlingsplan. Att hålla ögonen rena och att undvika exponering för allergener och irriterande ämnen kan också bidra till att förhindra rinnande ögon.

Vad kan man göra för att förebygga rinnande ögon?

Hylo Ögonvård erbjuder ett brett utbud av produkter för att behandla olika typer av ögonproblem, inklusive rinnande ögon. Hylo-Gel är en gel som används för att återfukta och skydda ögonen. Gelen innehåller hyaluronsyra som bidrar till att återställa tårfilmen och skydda ögonen från ytterligare irritation. Hylo-Care är en ögonspray som innehåller dexpanthenol och klorhexidin, och som används för att rengöra och återfukta ögonen. Hylo-Comod är en annan ögondroppeprodukt som används för att lindra symptomen av torra ögon, inklusive rinnande ögon. Dropparna innehåller hyaluronsyra som återfuktar och skyddar ögonen, samt andra ingredienser som hjälper till att minska inflammationen och irritationen i ögonen. Hylo Ögonvård produkter är lätta att använda och kan appliceras direkt på ögonen. Det är viktigt att följa instruktionerna noggrant och undvika överanvändning av droppar eller gel, eftersom överanvändning kan orsaka biverkningar och förvärra problemet. Det finns många fördelar med att använda sig av Hylo Ögonvård produkter för behandling av rinnande ögon. Produkterna är icke-irriterande och kan användas av personer med känsliga ögon. De är också effektiva för att återfukta och skydda ögonen mot ytterligare irritation. Genom att använda sig av Hylo Ögonvård produkter kan personer med rinnande ögon förbättra sin livskvalitet genom att minska symptomen och öka ögonkomforten.

Hur kan Hylo Ögonvård produkter hjälpa mot rinnande ögon?

I slutändan är det viktigt att söka råd från en läkare eller ögonspecialist om man upplever rinnande ögon. En läkare kan hjälpa till att identifiera orsaken till problemet och föreslå lämplig behandling, inklusive användning av Hylo Ögonvård produkter. Genom att följa en lämplig behandlingsplan och vidta förebyggande åtgärder kan personer med rinnande ögon förbättra sin ögonhälsa och livskvalitet.

Varför torra ögon?

Torra ögon

Varför?

Torra ögon är i själva verket besvär som påverkar ögats så kallade tårfilm. Normalt producerar tårkörtlarna hela tiden tårvätska som fördelas jämnt över ögats yta vid varje blinkning. Denna tårfilm förhindrar uttorkning, smörjer ögonlocket och ser till att ljuset bryts rätt. Vid besvär med torra ögon produceras antingen för lite tårvätska eller så avdunstar den för snabbt.

Orsaker

En av fem vuxna svenskar har problem med torra och trötta ögon i varierande grad, och orsakerna är flera bl a mer tid framför datorskärmar och smartphones som gör att man blinkar färre gånger. Andra vanliga orsaker är användning av kontaktlinser, rökning och vistelse i miljöer med air condition. Det kan också bero på kost, ålder, klimakteriet, sjukdomar, läkemedel m.m.

Symtom

Den som har torra ögon upplever ofta att det bränner, svider eller skaver i ögonen, att de är trötta och röda, rinner hela tiden och att det är svårt att sätta i linser. Idag erbjuds symtomlindring med hjälp av en rad olika smörjande ögondroppar med olika innehåll, Omega-3 kapslar och läkemedel mot torra ögon.

Alla kan drabbas av torra ögon!

Miljö, ålder och livsstil kan ge besvär

Om oss

Medilens Nordic AB är en ledande leverantör av produkter
mot besvär med torra ögon i Norden

Produkterna finns representerade på apotek och hos optiker. Sedan 2003 representerar Medilens serien HYLO ögonvård och i Sverige har vi marknadsfört produktkonceptet under namnet ”Pigga Ögon”. Produkterna är tillverkade av det tyska läkemedelsföretaget URSAPHARM Arzneimittel GmbH som är både nummer ett i Tyskland och ett av Europas ledande företag inom receptfria produkter som behandlar besvär med torra ögon. Medilens startade 1997 och är ett agenturföretag som säljer produkter inom ögonvård till ögonläkare, ögonkirurger, ögonsköterskor, ögonmottagningar, optiker, apotek och vårdcentraler.

Kontakta oss

Har du några frågor om våra produkter?